Staatsvorm en Regering

Wetgevende macht

De wetgevende macht van de deelstaat Hamburg berust bij de Hamburgische Bürgerschaft, het parlement. Verkiezingen voor de Bürgerschaft worden om de vier jaar gehouden. De regeringspartijen in Hamburg zijn CDU en Die Gruene. Het Hamburgische Bürgerschaft telt 121 zetels en is als volgt samengesteld: CDU (56), SPD (45), Die Gruene/GAL (12), Die Linke (8). De 121 leden tellende Bürgerschaft wordt rechtstreeks gekozen via algemeen, enkelvoudig kiesrecht.
De Bürgerschaft is naast parlement van de deelstaat Hamburg ook een gemeenteraad die zich bezig houdt met communale vraagstukken. Kleine lokale vraagstukken (kleinschalige bouwplannen) worden echter door deelraden (Bezirksversammlungen, 7 in totaal) behandeld.

Uitvoerende macht

De Bürgerschaft kiest de regering van Hamburg, de Senaat (Senat) genaamd. Iedere senator heeft een ministerie onder zijn of haar hoede. De door de Bürgerschaft uit het midden van de Senaat gekozen eerste burgemeester (Erste Bürgermeister) treedt op als voorzitter van de Senaat. De eerste burgemeester wordt bijgestaan door een tweede burgemeester (Zweite Bürgermeister). De ministers noemt men senatoren.
Economie

Het bruto binnenlands product (BBP) in Hamburg is in totaal € 88,9 miljard. De stad heeft het hoogste BBP in Duitsland: € 50.000 per hoofd van de bevolking en een relatief hoge arbeidsparticipatie, 88%van de beroepsbevolking. De stad is de thuishaven van meer dan 120.000 bedrijven. In 2007 is het gemiddelde inkomen van werknemers € 30.937.
De haven van Hamburg is van groot belang voor de economie van Hamburg. Het is de op 1 na grootste haven na Rotterdam in Europa, en de 9e grootste wereldwijd. De haven heeft een overslag van 9,8 miljoen containers vracht en 134 miljoen ton goederen in 2007. Hoewel de haven 110 km van de Elbe ligt, wordt het beschouwd als een zeehaven vanwege zijn vermogen om grote zeeschepen te ontvangen.

Hamburg is ook een belangrijke locatie van de civiele ruimtevaartindustrie. Airbus, die een assemblagefabriek in Hamburg heeft, telt meer dan 13.000 werknemers.
De zware industrie bestaat uit het maken van staal, aluminium, koper en een aantal scheepswerven.